Pod záštitou predsedu PSK  PaedDr. Milana Majerského, PhD.

Prezentácia remesiel

cimburie oddeľovač

Úkážte svoje remeslo

cimburie oddeľovač

Na Festivale študentského remesla môžu prezentovať a predvádzať svoje remeslá remeselníci všetkého druhu a školy, ktoré tieto remeslá vyučujú. Hlavnú pozornosť venujeme hlavne možno menej tradičným remeslám a remeslám, ktoré sú v dnešnej dobe žiaľ na ústupe

Jedným z cieľov prezentácie je dostať práve tieto remeslá viac do povedomia verejnosti a motivovať mladých ľudí, aby v budúcnosti rozmýšľali nad štúdiom aj v týchto odboroch.

hrad foto remeselnici
Priestor vyhradený na prezentáciu remesiel

Informácie pre remeselníkov

cimburie oddeľovač
 • Účasť na Festivale študentského remesla je bezplatná
 • Podmienka účasti je predvádzanie svojho remesla návštevníkom
 • Po prihlásení dostanete stánok podľa dostupných kapacít a individuálnych potrieb
 • Máte nárok na ubytovanie, na náklady festivalu
 • Môžete predávať svoje produkty navštevníkom
 • Boli by sme radi ak by sa publikum mohlo zapájať do spoločných ativít s vami, tak ako to bývalo po minulé roky
 • Boli by sme radi, ak by ste sa zúčastnili historického sprievodu mestom
 • Technické požiadavky a individuálne potreby prosím vypíšte v prihláške

Informácie pre školy

cimburie oddeľovač
 • Účasť na Festivale študentského remesla je bezplatná
 • Podmienka účasti je predvádzanie svojho remesla návštevníkom a účasť v historickom sprievode mestom
 • Po prihlásení dostanete stánok podľa dostupných kapacít a individuálnych potrieb
 • Máte nárok na ubytovanie, na náklady festivalu 
 • Jedna škola môže prezentovať viac remesiel vo viacerých skupinách v počte: max. 2 žiaci a 1 dozorujúci na jednu skupinu
 • Máte záujem zapojiť sa s kultúrnym programom? Ak áno prosíme vypíšte to v prihláške
 • Technické požiadavky a individuálne potreby prosím vypíšte v prihláške

Chceli by ste súťažiť v remeslách ako škola?