Pod záštitou predsedu PSK
PaedDr. Milana Majerského, PhD.

Pod záštitou predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD.

Prezentácia remesiel

cimburie oddeľovač

Ukážte svoje remeslo

cimburie oddeľovač

Na Festivale študentského remesla môžu prezentovať a predvádzať svoje remeslá remeselníci všetkého druhu a školy, ktoré tieto remeslá vyučujú. Hlavnú pozornosť venujeme hlavne možno menej tradičným remeslám a remeslám, ktoré sú v dnešnej dobe žiaľ na ústupe

Jedným z cieľov prezentácie je dostať práve tieto remeslá viac do povedomia verejnosti a motivovať mladých ľudí, aby v budúcnosti rozmýšľali nad štúdiom aj v týchto odboroch.

hrad foto remeselnici
Priestor vyhradený na prezentáciu remesiel

Informácie pre remeselníkov

cimburie oddeľovač
 • Účasť na Festivale študentského remesla je bezplatná
 • Podmienka účasti je predvádzanie svojho remesla návštevníkom
 • Po prihlásení dostanete stánok podľa dostupných kapacít a individuálnych potrieb
 • Máte nárok na ubytovanie, na náklady festivalu
 • Môžete predávať svoje produkty navštevníkom
 • Boli by sme radi ak by sa publikum mohlo zapájať do spoločných ativít s vami, tak ako to bývalo po minulé roky
 • Boli by sme radi, ak by ste sa zúčastnili historického sprievodu mestom
 • Technické požiadavky a individuálne potreby prosím vypíšte v prihláške

Informácie pre školy

cimburie oddeľovač
 • Účasť na Festivale študentského remesla je bezplatná
 • Podmienka účasti je predvádzanie svojho remesla návštevníkom a účasť v historickom sprievode mestom
 • Po prihlásení dostanete stánok podľa dostupných kapacít a individuálnych potrieb
 • Máte nárok na ubytovanie, na náklady festivalu 
 • Jedna škola môže prezentovať viac remesiel vo viacerých skupinách v počte: max. 2 žiaci a 1 dozorujúci na jednu skupinu
 • Máte záujem zapojiť sa s kultúrnym programom? Ak áno prosíme vypíšte to v prihláške
 • Technické požiadavky a individuálne potreby prosím vypíšte v prihláške

Chceli by ste súťažiť v remeslách ako škola?