Pod záštitou predsedu PSK
PaedDr. Milana Majerského, PhD.

Pod záštitou predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD.

Martin Harich

Benefičný koncert

cimburie oddeľovač

Zodpovedne pracujeme na výbere rodín, ktorým bude venovaná tohtoročná zbierka. V drevenom artikulárnom kostole vystúpi Martin Harich. Bližšie informácie zverejníme čoskoro.

sima martausová

Miesto a čas

Drevený artikulárny kostol v Kežmarku
Štvrtok 8. jún 2023 o 18:00

Ďakujeme, že pomáhate.

Výťažok putuje na pomoc Stanke, Dávidkovi a Miškovi s ťažkým zdravotným stavom. Prispieť môžete aj bez účasti na koncerte.

Zakúpenie vstupeniek

Darovaním finančných prostriedkov získavate nárok na vstupenku. Hodnota jednej vstupenky je 10€. Prispieť a zakúpiť vstupenku si môžete online, alebo osobne.

Ako zakúpiť vstupenku online

cimburie oddeľovač

1.

Darujte ľubovoľnú čiastku

Za každých 10€ z darovanej  sumy pre našu výzvu na Donio.sk získavate nárok na jednu vstupenku na benefičný koncert.

2.

Vyplňte formulár

Vyplňte údaje potrebné k rezervácií a priradeniu vstupeniek ku darovanej platbe.

3.

Užite si koncert

Dostavte sa na koncert najneskôr 20 minút pred začiatkom. Po krátkom overení si môžete užiť koncert s dobrým pocitom.

Informácie a časté otázky

cimburie oddeľovač

Platby z Donio a informácie z rezervačného formuláru priradzujeme manuálne, preto vás prosíme o trpezlivosť pri doručení potvrdzovacieho mailu. Vstupenky v tlačenej forme dostanete len pri zakúpení osobne. Pri online rezervácii vstupeniek sa preukážete na mieste konania menom a e-mailovou adresou, ktorú ste zadali pri platbe a v rezervačnom formulári. Prosíme, aby ste sa dostavili na miesto konania najneskôr 20 minút pred začiatkom koncertu spoločne v zadanom počte.

  • v Kežmarskej informačnej agentúre – Hlavné námestie 26/64, 060 01 Kežmarok
  •  v SSŠ Biela voda – Nad traťou 1342/ 28, 060 01 Kežmarok
  • na mieste v termíne konania koncertu (len v prípade nenaplnenej kapacity)

Drevený artikulárny kostol v Kežmarku, Štvrtok 8. jún 2023 o 18:00. Prosíme Vás, aby ste sa dostavili na koncert najneskôr 20 minút pred začiatkom.

Áno, prostredníctvom výzvy na Donio.sk  môžete prispievať počas celej dĺžky trvania dobročinnej výzvy. Rovnako môžete prispieť aj osobne. Chcem prispieť

Po ukončení výzvy na Donio.sk a sčítaní všetkých príspevkov sa plná suma spravodlivo rozdelí medzi detičky. Náklady na koncert uhrádza Festival študentského remesla.

Darovaním finančných prostriedkov získavate nárok na vstupenku. Hodnota jednej vstupenky je 10€. Ak darujete napríklad 30€, získavate nárok na 3 vstupenky.  V prípade, že darujete väčšiu sumu a nechcete využiť nárok na viac vstupeniek uvediete v rezervačnom formulári počet vstupeniek 1. Na priradenie platby ku vstupenkám slúži Rezervačný formulár

Zakúpenie lístku pozostáva z 3 krokov.

1. Darujte ľubovoľnú čiastku:
Za každých 10€ z darovanej sumy pre našu výzvu na Donio.sk získavate nárok na jednu vstupenku na benefičný koncert. Darovať

2. Vyplňte formulár
Vyplňte údaje potrebné k rezervácií a priradeniu vstupeniek ku darovanej platbe. Vyplniť formulár

3. Užite si koncert
Dostavte sa na koncert najneskôr 20 minút pred začiatkom. Po krátkom overení si môžete užiť koncert s dobrým pocitom.

Prečítajte si články o benefičnom koncerte

cimburie oddeľovač