Pod záštitou predsedu PSK  PaedDr. Milana Majerského, PhD.

Tešíme sa na vás

6. - 7. júna 2024

dní
hodín
minút
sekúnd

Festival študentského remesla

cimburie oddeľovač

Mesto Kežmarok ožije už jubilejný 10. krát atmosférou stredoveku, vytvorenou mladými študentmi z celého Slovenska.

Festival študentského remesla sa nesie v historickom duchu a je zameraný na vznik prvých cechov a remeselných dieľni v Uhorsku. Dobovo oblečení študenti z celého Slovenska prezentujú svoje remeslá zo škôl a oblastí, z ktorých pochádzajú.

Bohatý kultúrny program je venovaný hlavne ďeťom a mládeži, preto ani tento rok nebudú chýbať zábavné a tanečné vystúpenia, historické hry, súťaže a kreatívne aktivity. Celý program je zameraný na podporu a prezentáciu talentov detí a mládeže.

O festivale

cimburie oddeľovač

Hlavná myšlienka vzniku festivalu bola búranie predsudkov medzi minoritou a majoritou. Spolupráca a výmena vedomostí medzi staršími a mladšími remeselníkmi. Na zachovanie tradícií a kultúry pod Tatrami. Postupom času sa z festivalu stalo celoslovenské podujatie na prezentáciu a podporu mladých remeselníkov zo stredných škôl z celého Slovenska.

Od roku 2015 sa festival každoročne rozširuje o bohatý kultúrny program a kreatívne  aktivity pre deti a žiakov zo základných a materských škôl. Účastníci festivalu sú oblečení v dobových kostýmoch, ktoré boli vyrobené prevažne v dieľňach stredných škôl a ktoré si ušili študenti sami. Návštevníci si môžu vyskúšať  prácu v jednotlivých remeselných dielňach, ochutnať dobovú kuchyňu a zažiť jedinečnú historickú atmosféru. Zobraziť program

Hlavnou myšlienkou prezentácie remesiel je zachovanie a podpora remesiel, ktoré su v dnešnej dobe na ústupe. Festival prepája moderný svet s históriou remesiel a ľudovými tradicíami. Žiaci stredných škôl predvádzaju svoje zručnosti, ktoré sú dôležité aj napriek pokroku a moderným technológiam. Cieľom je ukázať a odprezentovať remeslá tým najmenším, tak aby v nich vyvolali záujem nielen o remeslá, ale aj o zmysluplné využitie voľného času ako je šerm, jazda na koni, hra na hudobné nástroje, spev a ručné práce, ktoré budú všetky predvedené počas festivalu. Ďaľším z cieľov je aj možnosť nadviazať nové priateľstvá a partnerstvá medzi mladými ľuďmi a remeselníkmi. Chcete prezentovať svoje remeslo?

Najväčší rozmach remeselných cechov zažil Kežmarok v 15. – 16. storočí. Práve tomuto obdobiu venujeme najväčšiu pozornosť počas celého festivalu. Väčšina sprievodných aktivít sa koná v priestoroch Kežmarského hradu a jeho okolia.

Téma festivalu sa okrajovo dotkne historickej udalosti ,, Roku Pána 1433 na samý deň sv. Marka vtrhli husiti veľkou do samého mesta Kežmarok páliac, lúpiac a pustošiac všetky majetky mesta.“

Jeden zo symbolov festivalu je pomoc druhému.  Na festivale sa učia deti a mládež nielen príjmať ale aj dávať a pomáhať. Túto myšlienku napĺňa charitatíva zbiera a benefičný koncert, ktorým sa symbolicky festival začína v predvečer študentského remesla. Viac o koncerte

Keďže je festival venovaný hlavne deťom a mládeži. Ambasádorkou a tvárou festivalu je už pravidelne Celeste Buckingham, ktorá je známa svojimi aktivitami a charitatívnou činnosťou s mláďežou. Celeste a jej hostia a priatelia pomáhajú a svojou prítomnosťou spestrujú program návštevníkom počas celého festivalu. Medzi pravidelných hostí patria napríklad Matej Vávra, Aleš Mlátilík, Kristína Kevešová, Kristián Dufinec, Gizka Oňová, Robo Mikla a ďaľší. 

celeste buckingham na festivale
sima martausová

Sima Magušinová

Benefičný koncert

cimburie oddeľovač

Veľké dary pre malých hrdinov. Spoločným úsilím sme dali detičkám šancu na lepší zajtrajšok.

Historický sprievod

Remeselníci, dobové kostýmy, koňský záprah a historická atmosféra.

Ekumenická pobožnosť

Vysluhovať budú zastupcovia Rímskokatolickej, Evanjelickej a Gréckokatolíckej cirví.

Lampiónový sprievod

Sprievod v rozprávkových maskách venovaný rozprávkam, strašidlám a príšerkám.

Najnovšie články

cimburie oddeľovač

Organizátor festivalu

cimburie oddeľovač

,, Date et dabitur vobis “ Dávajte a dajú Vám. Odovzdávajme skúsenosti a vedomosti svojim deťom tak, aby ich odovzdávali ďalším generáciam.

Mgr. Anna Jurgovianová

riaditeľka Festivalu študentského remesla