Pod záštitou predsedu PSK
PaedDr. Milana Majerského, PhD.

Pod záštitou predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD.

Tešíme sa na vás

6. - 7. júna 2024

dní
hodín
minút
sekúnd

Festival študentského remesla

cimburie oddeľovač

Mesto Kežmarok ožije už 10. krát atmosférou stredoveku, vytvorenou mladými študentmi z celého Slovenska.

Festival študentského remesla sa nesie v historickom duchu a je zameraný na vznik prvých cechov a remeselných dieľni v Uhorsku. Dobovo oblečení študenti z celého Slovenska prezentujú svoje remeslá zo škôl a oblastí, z ktorých pochádzajú.

Bohatý kultúrny program je venovaný hlavne ďeťom a mládeži, preto ani tento rok nebudú chýbať zábavné a tanečné vystúpenia, historické hry, súťaže a kreatívne aktivity. Celý program je zameraný na podporu a prezentáciu talentov detí a mládeže.

O festivale

cimburie oddeľovač

Hlavná myšlienka vzniku festivalu bola búranie predsudkov medzi minoritou a majoritou. Spolupráca a výmena vedomostí medzi staršími a mladšími remeselníkmi. Na zachovanie tradícií a kultúry pod Tatrami. Postupom času sa z festivalu stalo celoslovenské podujatie na prezentáciu a podporu mladých remeselníkov zo stredných škôl z celého Slovenska.

Od roku 2015 sa festival každoročne rozširuje o bohatý kultúrny program a kreatívne  aktivity pre deti a žiakov zo základných a materských škôl. Účastníci festivalu sú oblečení v dobových kostýmoch, ktoré boli vyrobené prevažne v dieľňach stredných škôl a ktoré si ušili študenti sami. Návštevníci si môžu vyskúšať  prácu v jednotlivých remeselných dielňach, ochutnať dobovú kuchyňu a zažiť jedinečnú historickú atmosféru. Zobraziť program

Hlavnou myšlienkou prezentácie remesiel je zachovanie a podpora remesiel, ktoré su v dnešnej dobe na ústupe. Festival prepája moderný svet s históriou remesiel a ľudovými tradicíami. Žiaci stredných škôl predvádzaju svoje zručnosti, ktoré sú dôležité aj napriek pokroku a moderným technológiam. Cieľom je ukázať a odprezentovať remeslá tým najmenším, tak aby v nich vyvolali záujem nielen o remeslá, ale aj o zmysluplné využitie voľného času ako je šerm, jazda na koni, hra na hudobné nástroje, spev a ručné práce, ktoré budú všetky predvedené počas festivalu. Ďaľším z cieľov je aj možnosť nadviazať nové priateľstvá a partnerstvá medzi mladými ľuďmi a remeselníkmi. Chcete prezentovať svoje remeslo?

Najväčší rozmach remeselných cechov zažil Kežmarok v 15. – 16. storočí. Práve tomuto obdobiu venujeme najväčšiu pozornosť počas celého festivalu. Väčšina sprievodných aktivít sa koná v priestoroch Kežmarského hradu a jeho okolia.

Téma festivalu sa okrajovo dotkne historickej udalosti ,, Roku Pána 1433 na samý deň sv. Marka vtrhli husiti veľkou do samého mesta Kežmarok páliac, lúpiac a pustošiac všetky majetky mesta.“

Jeden zo symbolov festivalu je pomoc druhému.  Na festivale sa učia deti a mládež nielen príjmať ale aj dávať a pomáhať. Túto myšlienku napĺňa charitatíva zbiera a benefičný koncert, ktorým sa symbolicky festival začína v predvečer študentského remesla. Viac o koncerte

Keďže je festival venovaný hlavne deťom a mládeži. Ambasádorkou a tvárou festivalu je už pravidelne Celeste Buckingham, ktorá je známa svojimi aktivitami a charitatívnou činnosťou s mláďežou. Celeste a jej hostia a priatelia pomáhajú a svojou prítomnosťou spestrujú program návštevníkom počas celého festivalu. Medzi pravidelných hostí patria napríklad Matej Vávra, Aleš Mlátilík, Kristína Kevešová, Kristián Dufinec, Gizka Oňová, Robo Mikla a ďaľší. 

celeste buckingham na festivale
martin harich

martin harich s kapelou

Benefičný koncert

cimburie oddeľovač

Pomôžme detičkám Miriam Klárke, jej mamke a Kristiánkovi kráčať na ceste k ľahšiemu životu. Aj tento rok organizujeme benefičný koncert na pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú. Účasťou na koncerte môžete prispieť do zbierky. 

Historický sprievod

Remeselníci, dobové kostýmy, koňský záprah a historická atmosféra.

Ekumenická pobožnosť

Vysluhovať budú zastupcovia Rímskokatolickej, Evanjelickej a Gréckokatolíckej cirví.

Lampiónový sprievod

Sprievod v rozprávkových maskách venovaný rozprávkam, strašidlám a príšerkám.

Najnovšie články

cimburie oddeľovač

Organizátor festivalu

cimburie oddeľovač

,, Date et dabitur vobis “ Dávajte a dajú Vám. Odovzdávajme skúsenosti a vedomosti svojim deťom tak, aby ich odovzdávali ďalším generáciam.

Mgr. Anna Jurgovianová

riaditeľka Festivalu študentského remesla